ฟินนนน!! หมู เนื้อ ซีฟู้ด มากันครบทุกตระกูล หมูนี่ก็ใช้คุโรบุตะ เนื้อนุ่มอร่อย