โปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายน ของร้าน “กลีบบัว”   – จัดเลี้ยงวันเกิด รับส่วนลด 20%