จิบกาแฟยามบ่ายจากดังกิ้น โดนัทคู่กับโดนัทมะม่วงหอมหวาน อร่อยฟินลงตัวสุดๆ พิเศษ!!ซื้อแวลูแพครับสิทธิ์ซื้อโดนัทเพิ่ม 2 ชิ้นทันทีในราคา 20