Scoozi Fiesta

โปรดตรวจสอบวันหมดเขตโปรโมชั่นกับทางร้านอีกครั้ง

Sharing Social Media :

Scoozi Fiesta : Promotion โปรโมชั่นร้านอาหาร ลดราคา ราคาพิเศษ ของถูก ร้านอร่อย แนะนำร้านอาหาร
Scoozi Fiesta : Promotion โปรโมชั่นร้านอาหาร ลดราคา ราคาพิเศษ ของถูก ร้านอร่อย แนะนำร้านอาหาร

Scoozi Fiesta : Promotion โปรโมชั่นร้านอาหาร ลดราคา ราคาพิเศษ ของถูก ร้านอร่อย แนะนำร้านอาหาร

 

Scoozi Fiesta 879.-
ประกอบด้วย พิซซ่า 2 ถาด พาสต้า 1 ที่ และ สลัด 1 ที่ พร้อมเป๊ปซี่ 1.5 ลิตร 1 ขวด
(เฉพาะ Delivery เท่านั้น)

สกูซี่พิซซ่า Delivery
1227


ที่มา : https://www.scoozipizza.com/th/promotion.php